Mitä Centered Riding® on?

Mitä Centered Riding® on?


Centered Riding® on amerikkalaisen Sally Swiftin kehittämä opetusmenetelmä.

Centered Riding® opetusmenetelmä auttaa ratsastajaa parantamaan kehonhallintaa ja sitä kautta löytämään tasapainoisen istunnan.
Kehonhallinnan parantuessa ratsastaja pystyy vähentämään ratsastuksessa voimakäyttöä ja pienentämään apujen käyttöä, mikä helpottaa niin ratsastajaa kuin tekee myös hevoselle ratsastuksesta miellyttävämpää.

Centered Riding® ei ole ratsastustyyli tai laji kuten esteratsastus, kouluratsastus tai lännenratsastus, vaan opetusmenetelmä, jota voidaan käyttää hyväksi aivan kaikissa ratsastuksen lajeissa, kaikenrotuisilla hevosilla.
Siitä voi löytyä apua myös ihan arkielämään, kehontuntemuksen parantuessa.Centered Riding® tarjoaa ratsastajalle mm. mielikuvaharjoitusten kautta työkaluja, mitä kautta ratsastajan on helpompi ymmärtää hevosen liikemekaniikka ja näin päästä paremmin mukaan liikkeeseen.
Tämän johdosta hevosen liike rentoutuu ja vapautuu, kun ratsastaja ei istunnallaan häiritse hevosen luontaista liikettä. Myös maastakäsin tehtävät harjoitukset auttavat ratsastajaa siirtämään saman opin ja tuntemuksen ratsailla tehtäviin harjoituksiin.

Centered Riding® :ssa tulee esille ihmisen ja hevosen anatomian ja liikemekaniikan tunteminen.
Hengitys ja mielenhallinta ja miten tämä vaikuttaa ratsastajan kehoon ja sitä kautta hevoseen.
Menetelmä pohjautuu mm. Alexander-tekniikkaan ja itämaisiin kamppailulajeihin.

Centered Riding® menetelmä sopii kaikenikäisille ja tasoisille ratsastajille. Aloittelija oppii helpommin mukautumaan hevosen liikkeisiin ja oppii käyttämään pienempiä apuja. Kokenut ratsastaja saa tämän avulla liikkumaan hevosen paremmin ja parantamaan tätä kautta hevosen suorituskykyä.

Centered Riding® rakentuu neljästä kulmakivestä (four basics) ja perustuksesta (grounding):


Pehmeä katse (soft eyes)
Pehmeässä katseessa opetellaan käyttämään koko näkökenttää. Katsetta ei kohdisteta yhteen tiettyyn pisteeseen.
Vähentää jännitystä ratsastajassa ja hevosessa ja tekee liikkumisen helpommaksi. Tietoisuus ympärillä tapahtuvista asioista kasvaa ja tätä kautta myös turvallisuus paranee.

Oikea hengittäminen (proper breathing)
Auttaa ratsastajaa löytämään painopisteen alempaa. Vähentää kehon fyysisiä ja psyykkisiä jännityksiä , minkä myötä hevonen rauhoittuu ja kuuntelee ratsastajaa paremmin. Helpottaa ratsastajan jaksamista, kehon rentoutumisen kautta.
Opetellaan käyttämään hengitykseen, pallean lisäksi, koko kehoa.

Keskittäminen (centering)
Opettaa löytämään alavartalon energiakeskuksen, jota kautta kehon kontrolli paranee. Istunnastasi tulee vakaampi ja tasapainoisempi.
Keskittäminen valmistelee ratsastajan seuraavaan liikkeeseen.

Rakennuspalikat (building blocks)
Rakennuspalikat (building blocks) auttavat löytämään oikean asennon hevosen selässä niin, että ratsastajan keho on tasapainossa "palikka toisensa päällä".
Keho suoristuu, hengitys helpottuu ja istunnastasi tulee vakaampi ja yhteneväinen hevosen massakeskipisteen kanssa.
Hevosen on helpompi liikkua joustavasti.

Perustukset (grounding)
Perustukset (grounding) ovat pohja, jonka varassa neljä kulmakiveä lepäävät. Perustukset yhdistävät sinut vakaasti maahan ja saat niiden avulla tukea,
energiaa ja voimaa. (juurtua maahan)

Aiheesta voit lukea lisää Centered Riding Finlandin sivuilta: